Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Antropologia kulturowa Zobacz
Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego Zobacz
Ekonomia Zobacz
Etyczne problemy zawodu socjologa Zobacz
Historia myśli socjologicznej i myśli społecznej Zobacz
Metody badań społecznych Zobacz
Podstawy socjologii Zobacz
Procesy ludnościowe Zobacz
Przygotowanie i realizacja projektu badawczego Zobacz
Psychologia społeczna Zobacz
Statystyka Zobacz
Systemy, struktury i procesy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych Zobacz
Współczesne teorie socjologiczne Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/